DZIAŁANIA

W ramach inicjatywy „Alternatywa na nudę” prowadzimy trzy razy w tygodniu zajęcia dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Niebuszewo:
– zajęcia sportowe na hali,
– zajęcia tematyczne w naszej siedzibie,
– korepetycje.
W najbliższym czasie planujemy rozpocząć warsztaty muzyczne.

Przeprowadzamy prelekcje profilaktyki uzależnień w :

– Gimnazjum nr 34 w Szczecinie

– Gimnazjum nr 5 w Szczecinie

– Gimnazjum nr 8 w Szczecinie

– Gimnazjum nr 17 w Szczecinie

– Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie

– Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

– Liceum nr VII w Szczecinie

– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie

– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 im Brata Alberta w Szczecinie

– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt w Szczecinie

– Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Szczecinie

– Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju

– Dom Dziecka w Chojnie

Organizujemy koncerty i festyny promujące życie i zabawę bez wspomagaczy w dzielnicy Szczecin-Niebuszewo.
Staramy się pomagać osobom biednym, kupując artykuły spożywcze lub odzież – wszystko w miarę naszych możliwości.

Zajmujemy się również organizacją wyjazdów z pomocą humanitarną na tereny Ukrainy.