O AKCJI

 


Akcja Humanitarna „Życie” z oddziałem w Szczecinie zajmuje się szeroko rozumianym przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym i uzależnieniom.

W ramach działań Akcji prowadzimy klub dla dzieci i młodzieży na Niebuszewie, gdzie systematycznie spotykamy się z podopiecznymi, prowadząc zajęcia tematyczne i korepetycje; organizujemy wspólne wypady i zajęcia manualne dla najmłodszych mieszkańców regionu, a także angażujemy dzieci do wolontariatu.

 Regularnie przeprowadzamy prelekcje profilaktyki uzależnień w szczecińskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach wychowawczych, takich jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii czy Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Domy Dziecka.

Ludzie angażujący się w działania naszej grupy to wolontariusze wywodzący się z różnych wspólnot ewangelicznie wierzących, są pełni pasji i miłości dla Pana Jezusa i drugiego człowieka. Łączy nas jeden cel i jedno serce.